Autor:
Maret Pihu

Tartu Ülikooli nooremteadurist sai Euroopa Liikumisõpetuse Assotsiatsiooni juhatuse liige

Image
Hasso Paap

16.–19. novembril toimus Euroopa Liikumisõpetuse Assotsiatsiooni 34. foorum, kus assotsiatsiooni uude juhatusse valiti Tartu Ülikooli liikumisõpetuse nooremteadur Hasso Paap.

Hasso Paap sõnas, et kuulumine juhatusse on suurepärane võimalus ja samas ka väljakutse saada osa erinevate riikide lähenemisest kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse ainele. „Mõned mõtted ja tegevused võivad riigiti erineda, kuid kõigi ühine eesmärk on suurendada laste ja noorte kehalist aktiivsust ja tõsta teadlikkust liikumise vajalikkusest meie tervisele.“

Hasso Paap hakkab Euroopa Liikumisõpetuse Assotsiatsiooni juhatuses esindama kogu Põhja regiooni, kuhu kuuluvad ka Soome, Läti, Leedu, Rootsi, Taani, Norra ja Island. „Minu peamised ülesanded on seotud enda Põhja piirkonda kuuluvate riikide esindajate leidmise, nendega suhtluse ja kogemuste vahetamisega. Lisaks ka kolm korda aastas osaleda assotsiatsiooni juhatuse koosolekutel ning anda seal endapoolne sisend organisatsiooni tegevusse," lausus ta.

Kehalise kasvatuse didaktika lektor Maret Pihu ütles, et assotsiatsiooni 34. foorumi keskne teema oli testimine liikumisõpetuses. „Osalejate seas tekitas hulganisti arutelu, millised võimalused, kuid ka ohud kaasnevad standardiseeritud testimise, mõõtmise ja hindamise ümberkujundamisel nii-nimetatud tähenduslikuks testimiseks. Need arutelud on tuttavad ka Eestis, kus on värskelt vastu võetud liikumisõpetuse uus ainekava,” rääkis Pihu.

Pihu lisas, et foorumil sõnastati liikumisõpetuse peamine eesmärk: toetada inimese aktiivse eluviisi kujunemist liikumishariduse ja sisemise motivatsiooni kaudu. Samuti tutvustati foorumil erinevaid digitaalseid võimalusi õpilaste liikumisoskuste paremaks kaardistamiseks.

Tänavu oli Euroopa liikumisõpetuse teemadel kaasa mõtlemas ja arutlemas ajalooliselt kõige suurem Eesti esindus, kes ühtlasi oli toeks Hasso Paabule juhatusse kandideerimisel. Lisaks temale osalesid foorumil Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse didaktika lektor Maret Pihu, Muraste kooli kehalise kasvatuse õpetaja Sigrid Tilk, Kostivere kooli kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassil ja Mustamäe riigigümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Maarja Pärna.

Hasso Paap on Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi nooremteadur ja doktorant ning töötab ka Tartu rahvusvahelises koolis liikumisõpetuse õpetajana. Euroopa Liikumisõpetuse Assotsiatsiooni on katuseorganisatsioon, mille eesmärk on kõneleda Euroopas kõrgeimal tasandil liikumisõpetuse kui haridusliku õppeaine eest. Organisatsioon koondab liikumisõpetuse õpetajate riiklikke organisatsioone ja ülikoole kõikjalt Euroopast ning selle lipulauseks on „Ei ole haridust ilma liikumishariduseta.“

Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut on assotsiatsiooni liige 2016. aastast.. 1990. aastatel kuulus organisatsiooni Eesti Kehalise Kasvatuse Liit ja Eesti esindaja oli Tartu ülikooli professor Toivo Jürimäe.

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi laureaadid

Parimad üliõpilastööd said preemia

Sigrid Tilk, Maret Pihu ja Karin Vassil haridusministri tänukirjadega ning liikumisõpetuse lennukust sümboliseerivate kollaste vihmavarjudega.

Kehalise kasvatuse uuendaja Maret Pihu sai haridus- ja teadusministrilt tänukirja