Autor:
Erakogu

Projektid

An innovative, research-based international interuniversity joint Doctoral study programme “Sport Science” by the Latvian Academy of Sport Education 

 

 

 

 

Image
Norra

 

Image
TÜ

 

 

 

 

 

Image
Sotsamet
Image
LKK

 

 

 

 

Projekt "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine"

Liikuma kutsuva kooli projekt laieneb üle Eesti

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas 2019. aasta lõpul toetuse andmise otsuse, millega eraldatakse Tartu Ülikoolile 2,7 miljonit eurot kooliõpilaste liikumisaktiivsuse tõstmiseks. „Meie lapsed on oma teadmiste ja õpitulemuste poolest maailmas esirinnas, kuid peame ühiselt pingutama, et nad oleksid ka tervemad ja õnnelikumad,“ ütles minister Tanel Kiik.

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhi professor Priit Kaasiku sõnul sai liikumisprogrammiga alustades ruttu selgeks, et ainult soovitustest ja nõuannetest koolidele ei piisa, vaid on tarvis konkreetseid, koolide eripärast lähtuvaid metoodilisi lähenemisi. „Liikumisaktiivsuse tõstmine ei ole mõeldav üksikute kampaaniaettevõtmiste kaudu, vaid on pidev protsess, mis hõlmab koolilapsi, vanemaid, õpetajaid, koolijuhte ning kohalikke omavalitsusi,“ ütles professor Priit Kaasik. „Liikumisprogrammi edukuse ja kestvuse võtmetegureiks on liikumisaktiivsuse võimaldamine ja koolirõõm kui igapäevane koolikultuuri ja vaimsuse osa ning seda toetav mõtestatud kooliruum, mida arendatakse ja kujundatakse koostöös koolipidajatega. Ühiselt ja läbimõeldult tegutsemine viib muutustele koolipäevas ja –ruumis.“

Projekti otsene eesmärk on initsieerida ja toetada muutusi koolikultuuris üle Eesti, mis võimaldavad liikumisaktiivsusel kujuneda koolipäeva loomulikuks osaks programmi Liikuma Kutsuv Kool (LKK) põhimõtete arendamise, levitamise ja rakendamise abil ning tagada LKK tegevuste jätkusuutlikkus ning kättesaadavus. Liikumissõbralik koolikultuur loob võimalused liikumiseks kogu koolipäeva jooksul rakendades LKK põhimõtteid aktiivse koolitee, aktiivsete ainetundide, aktiivsete vahetundide, liikumisõpetuse ja liikumist toetava koolikeskkonna ning kogu koolipere kaasamise kaudu.

Pikaajaline eesmärk on tervena elatud aastate ja eeldatava eluea tõus Eesti elanikkonnas ning ebavõrdsuse vähendamine tervises suurendades liikumisaktiivsust toetavate valikute kättesaadavust laste ja noorte hulgas. 

Projekti „Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine“ kogumaksumusega 2,7 miljonit eurot toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction“ ligikaudu 1,95 miljoni euroga. Eesti riigi kaasfinantseering on 344 705 eurot ja Tartu Ülikooli omafinantseering 405 535 eurot.

Projekti ametlik partner on Kagu-Norra Ülikool. Koostöös vahetatakse kogemusi ja arendatakse välitingimustes rakendatavaid meetodeid liikumisõpetuses ja füüsilise aktiivsuse tõstmiseks. Projekti partner jagab Tartu Ülikooli liikumislaborile teadmisi parimatest praktikatest ja uuringu tulemustest, et toetada kooliõpilaste liikumisaktiivsuse tõstmist Eestis.

Projekti üldinfo

www.eeagrants.ee

Liikuma kutsuv kool

Image
Erasmus
Image
Fitback

 

 

 

Veebiplatvorm FitBack

Antud Erasmus+ Sport projekti eesmärgiks on koostada mitmekeelne veebiplatvorm FitBack, mis annaks tagasisidet laste ja noorte erinevate kehaliste võimete kohta. Samuti võimaldaks platvorm saadud infot süsteemselt koguda ja hallata, kas siis riiklikult, piirkondlikult või kohaliku omavalitsuste tasandil. Antud projekti kaudu loodud võrgustik toetab süsteemselt laste ja noorte kehaliste võimete jälgimist. Projekti raames kogutakse kokku viimase 10 aasta jooksul Euroopas läbi viidud kehaliste võimete alased uuringud, mis oleksid populatsioonipõhised. Saadud andmete alusel arvutatakse Euroopa riikide laste ja noorte kehalise võimekuse arengukõverad ning terviseriskide hindamine kehalise võimekuse testide alusel. Sellest lähtuvalt toimub ka FitBack platvormi arendamine ning testimine. Projekti koordineerib Sloveenia (University of Ljubljana) ning partneriteks on Ungari (Hungarian School Sport Federation), Portugal (University of Lisbon), Soome (LIKES), Hispaania (University of Granada), Serbia (University of Belgrade), Horvaatia (University of Zagreb), Eesti (University of Tartu), Itaalia (The Free University of Bozen-Bolzano), Šveits (European Physical Education Association) ja Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency Brüsselist.

“The European Network for Support of Physical Fitness Monitoring Systems” ehk FitBack projekti rahastamine toimub Erasmus+ Sport - koostööpartnerlused programmi raames.

Erasmus+ projekt "FITeens: Istuva eluviisiga noorte seas kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi propageerimine"

Image
.

Annotatsioon

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel ei täida umbes 80% noorukitest soovitust olla 60 minutit kehaliselt aktiivne päevas. Videomängude ja erinevate digitaalsete vahendite laialdane ja kasvav kasutamine on viinud istuva eluviisini, tugevdades sellega vähest kehalise aktiivsuse. COVID-19 ülemaailmne pandeemia ja naasmine igapäevaellu võib põhjustada kehalise aktiivsuse olulise languse. Mõne õpilase ainus kokkupuude kehalise aktiivsusega on kehalise kasvatuse tundides või klassivälistes tegevustes, näiteks korvpalli- või jalgpallitrennides osalemise ajal. Kuid neid kehalisi tegevusi on vähendatud või isegi lõpetatud pandeemiast tulenevate piirangute tõttu. Seega on alates COVID-19 levikust paljud noorukid olnud rohkem istuva elustiiliga, loobudes piirangute tõttu igasugustest kehalisest tegevustest ja kulutades rohkem aega videomängude mängimiseks või digitaalseadmete kasutamiseks. Erinevate uuringute kohaselt on videomängude müük võrreldes eelmise aastaga kasvanud 73%. Samas suurel osal kehalise kasvatuse õpetajatest pole piisavalt teadmisi veebipõhiste kehalise kasvatuse tundide loomiseks ja õpilaste kehalise tegevuse sooritamiseks. Selle projekti eesmärk on katsetada teismelistele mõeldud meelelahutuslikku ja huvitavat harivat sekkumist, mis on mõeldud teismelistele kehalise aktiivsuse edendamiseks läbi veebipõhise lahenduse. Täpsemad ülesanded on järgmised: a) Teadlikkuse tõstmine kehalise tegevuse ja tervislike harjumuste olulisuse kohta. b) Kehalise kasvatuse õpetajate toetamine laiaulatuslike teadmiste omandamiseks veebitundide korraldamisel eesmärgiga pakkuda õpilastele kehalist aktiivsust suurendavaid ülesandeid. c) Igapäevase kehalise aktiivsuse harjumuse kujundamine ja teismeliste teadlikkuse tõstmine kehaliste tegevuste ja tervislike harjumuste olulisuse kohta. d) Mängul põhineva lõbusa ja kaasahaarava mobiiltelefonirakenduse väljatöötamine, et motiveerida teismelisi olema kehaliselt aktiivsed.

Partnerid

Asutus Roll Riik Tüüp  
Innoventum OY partner Soome Vabariik ettevõte  
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM partner Portugali Vabariik ülikool  
JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL partner Hispaania Kuningriik ettevõte  
Stichting Kenniscentrum Pro Work partner Madalmaade Kuningriik muu  

Universidad de Zaragoza

Tartu Ülikool

koordinaator

partner

Hispaania Kuningriik

Eesti Vabariik

ülikool

ülikool

 

 

Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Image
.
Tartu Ülikool

Kehalise aktiivsuse suurendamine on esmatähtis tervise ja elukvaliteedi suurendamiseks nii üksikisiku kui ka rahva tasandil

Martin Argus kaitseb doktoritööd „Musculoskeletal disorders in relation to work-related factors, physical activity, functional characteristics, and COVID-19 lockdown among office workers“

24. augustil kaitseb Martin Argus doktoritööd „Musculoskeletal disorders in relation to work-related factors, physical activity, functional characteristics, and COVID-19 lockdown among office workers”
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile