Autor:
Erakogu

Sisseastumine

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut on oluline liikumis- ja sporditeaduste keskus nii Eestis kui Euroopas. Instituuti on oodatud õppima kõik füsioteraapiast, kehalisest kasvatusest, spordist ning laiemalt liikumis- ja sporditeadustest huvitatud inimesed. Meditsiiniteaduste valdkonna all õppimine võimaldab saada laiapõhised teadmised ning teha koostööd meditsiiniteaduste õppejõudude ja üliõpilastega.'

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis on teoreetiline ja praktiline õpe tihedalt seotud - edukas ja ökonoomne tegevus on võimalik üksnes konkreetsete nähtuste põhjusi ja toimemehhanisme tundes.

Bakalaureuseõpingute käigus saadakse alusteadmised inimese organismi ehitusest ja toimimisest, kehalise tegevuse mõjust ning vanuselistest eripäradest seoses rehabilitatsiooni ja treeninguga. Magistriõppes süvendatakse teoreetilisi teadmisi ning saadakse oma eriala spetsialistiks füsioteraapia või kehalise kasvatuse ja spordi valdkonnas. Kehalise kasvatuse õpetajana töötamiseks on vajalik magistritaseme haridus. 

  • Oleme oluline liikumis- ja sporditeaduste keskus nii Eestis kui Euroopas.
  • Meie õppe- ja teadustegevus on väga mitmekesine, ulatudes spordipsühholoogia peensustest lihaskontraktsiooni molekulaarsete mehhanismide käsitlemiseni.
  • Meil on Baltimaades ainulaadne kliimalabor.
  • Meie uurimissuunad ulatuvad kehalise koormuse uurimisest füsioterapeutilise sekkumise tõhususe välja selgitamiseni.
  • Meie instituut on võtnud eestvedaja rolli liikumisaktiivsuse parendamise eest Eestis.
  • Meie instituudis on väga olulisel kohal praktika.

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi bakalaureuseõppes on võimalik õppida kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia erialal. 

Kehalise kasvatuse ja spordi õppekava iseloomustab aktiivne ja praktiline õppetöö, kus spordialasid õpitakse gruppide põhiselt. Oma teadmisi ja oskusi annavad edasi tunnustatud õppejõud, kellest paljud on endised tippsportlased. Bakalaureuseõpe annab hea ettevalmistuse (personaal)treeneri ja spordipedagoogi elukutseks. 

Füsioteraapia õppekava annab laiapõhjalised teadmised inimese organismist ning liigutustegevuse ja kehalise aktiivsusega kohanemise seaduspärasustest. Füsioterapeudi amet võimaldab töötada patsientidega alates sünnist kuni kõrge eani ning pakkuda teenust nii haiglas kui ka erapraksises või hoopis spordimeeskonna juures. 

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis on magistriõppes võimalik õppida kehalise ja kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia erialadel.

Kehalise kasvatuse ja spordi magistriõpe annab võimaluse omandada teoreetilised teadmised ja mitmekülgsed professionaalsed oskused ning kogemused töötamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja-treenerina, kehalise kasvatuse/inimeseõpetuse õpetajana, treener-spordijuhina.

Füsioteraapia magistriõpe annab praktilise kogemuse teadustöö läbiviimisel, sest teaduspõhine teooria ja praktika on õppetöös tihedalt seotud. Magistrikraad annab oskuse erialaseid probleeme teaduslikult analüüsida ning pakkuda oma patsientidele kaasaegset tõenduspõhist füsioteraapiat.