Õpingud välismaal

Mis on välisõpingute eesmärk?

Välismaal õppimine või praktika läbimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks ka tööturul. Välismaal sooritatud õppetööd arvestatakse Tartu Ülikooli õpingute osana kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. See tähendab, et välisõpingud on õppekavasse planeeritud ja õppekava ÕIS-st vaadates on näha, millise osa õppekavast välismaal õppides tehtud saab.
Välisõpingute osa õppekavas nimetatakse mobiilsusaknaks. Välisõpingute soovituslik maht semestris on vähemalt 15 EAP-d, mis on üksiti ka välisõpingutele järgneva pikendussemesteri saamise eelduseks. Lühemaks ajaks välismaale õppima minnes on tõenäoliselt õpingute maht ainepunktides väiksem. 
 

Milline osa õppekavast on soovitatav läbida välismaal, ehk milline on minu õppekava mobiilsusaken?

Füsioteraapia eriala bakalaureuseõppes (füsioteraapia ja liikumisnõustaja eriala) on sul kaks võimalust õppekava osa läbimiseks välismaal:

1. Valikainete moodul mahuga 12 EAP ning lisaks 3 EAP vabaaineid st valikmooduli ja 3 EAP vabaainetest saab täita väliskõrgkoolis õpitud ainetega ning nende EAP-de võrra on TÜ-s tehtav maht väiksem.

Oluline on silmas pidada, et õpingud väliskõrgkoolis peavad olema seotud füsioteraapia või sellele lähedase erialaga. 
2. Füsioteraapia praktika 18 EAP saab täismahus sooritada välismaal.
 

Füsioteraapia eriala magistriõppes on sul kaks võimalust õppekava osa läbimiseks välismaal:

1. Vabaained ning erialaõppeained: välismooduli soovituslik maht on 15 EAP-d (6 EAP vabaained ning 9 EAP-d erialaaineid). Välismaal tehtud ainepunktide võrra on nende moodulite TÜ-s tehtav maht väiksem. Oluline on silmas pidada, et õpingud väliskõrgkoolis peavad olema seotud füsioteraapia või sellele lähedase erialaga. 
2. Füsioteraapia praktika 18 EAP saab täismahus sooritada välismaal.
NB! Välisõpingute jaoks õppeplaani koostamisel tuleb silmas pidada, et väliskõrgkooli õppeainete arvestamisel õppekava alus- või suunamoodulisse kooskõlastab õppeplaani ka programmijuht.
 

Kehalise kasvatuse ja spordi erialal on sul bakalaureuseõppes kaks võimalust õppekava osa läbimiseks välismaal.

Välismooduli soovituslik maht on 15 EAP-d semestris:
1. Valikainete moodul mahuga 12 EAP ning lisaks 3 EAP vabaaineid, st valikmooduli ja 3 EAP vabaainetest saab täielikult täita väliskõrgkoolis.
Oluline on silmas pidada, et õpingud väliskõrgkoolis peavad olema seotud kehalise kasvatuse ja spordiga/sportliku erialaga. 

2. Sportliku eriala praktika 9 EAP  ning lisaks Treeneripraktika 6 EAP.

Kehalise kasvatuse ja spordi eriala, magistriõpe

Välismooduli soovituslik maht on 15 EAP-d semestris:
1. Treeneri praktika (12 EAP) ja vabaained 3 EAP mahus.
 

Milline semester on parim aega välisõpingute jaoks minu õppekava raames?

Füsioteraapia eriala bakalaureuseõppe õppekaval toimub Füsioteraapia praktika sooritamine välismaal õppekava VI semestril, mis tähendab, et välismaale minekuks peab kandideerima teise õppeaasta kevadsemestril või kolmanda õppeaasta sügissemestril.
Füsioteraapia magistriõppe õppekaval toimub Füsioteraapia praktika sooritamine välismaal õppekava III semestril, mis tähendab, et välismaale minekuks peab kandideerima esimese õppeaasta kevadsemestril.
Valikainete mooduli täitmiseks võib füsioteraapia eriala bakalaureuseõppes välismaale õppima minna alates teise aasta sügissemestrist, mis tähendab, et välismaale minekuks peab kandideerima esimese aasta kevadsemestril.
Valikainete mooduli täitmiseks füsioteraapia eriala magistriõppes võib välismaale õppima minna alates esimese aasta kevadsemestrist, mis tähendab, et välismaale minekuks peab kandideerima esimese aasta sügissemestril.
Viimasel semestril välismaale õppima suundujad peavad arvestama, et reeglina ei laeku väliskõrgkoolist õppetulemused TÜ semestri lõpuks, seega ei saa ka arvestada ülikooli lõpetamisega välisõpingute semestri lõpus. 
Kehalise kasvatuse ja spordi bakalaureuseõppe õppekaval on soovituslik läbida välismoodul III-VI semestril ning magistriõppes II-III semestril. Välismaale minekuks tuleb kandideerida vähemalt 1 semester enne planeeritud välismaale minekut.
 

Kuidas planeerida õpinguid TÜ-s, kui soovin välismaale õppima minna?
 

Füsioteraapia erialal: konsulteeri füsioteraapia eriala programmijuhiga (Priit Kaasik, priit.kaasik@ut.ee), et sa oskaksid arvestada, milliseid õppeaineid ei loeta igal semestril ja seega saaksid oma TÜ õpinguid vastavalt planeerida.
Kehalise kasvatuse ja spordi erialal: konsulteeri (Kristjan Kais, kristjan.kais@ut.ee), et sa oskaksid arvestada, milliseid õppeaineid ei loeta igal semestril ja seega saaksid oma TÜ õpinguid vastavalt planeerida.

Kas välisõpingute tõttu minu õppeaeg TÜ-s pikeneb?
Õppeaeg võib pikeneda, kui välismaal õpitakse semestri jooksul miinimummahus õppeaineid ja välisõpingutele eelneval semestril/semestritel on õppekava läbitud vähem kui  75% semestri õppemahust. Üldjoontes sõltub see õppekava läbimisest TÜ-s ja välisõpingute mahust. Füsioteraapia praktika ning kehalise kasvatuse ja spordi õppekava praktikaainete  sooritamine välismaal ei too endaga kaasa õppeaja pikenemist.

Millised on minu õpirände võimalused?

Parimad sihtkohad mobiilsusakna täitmiseks:

Füsioteraapia erialal:
Erasmus+ partnerkõrgkoolid, kellega on läbi räägitud sisulisem üliõpilasvahetus konkreetse õppekava üliõpilaste jaoks: Saimaa University of Applied Sciences Soome, Satakunta University of Applied Sciences/SAMK Soome, Teaching Hospital of Toulouse Prantsusmaa, Kauno Kolegija/University of Applied Sciences Leedu, Medical University of Bialystok Poola, Krakowska Akademia Im. Andrezeja Frycza Modrzewskiego Poola, Polytechnic Institute of Lisbon/Instituto Politecnico de Lisboa Portugal, Universidad Pontificia Comillas de Madrid Hispaania, Universidad Francisco de Vitoria Hispaania, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/HAN University of Applied Sciences Holland, National Sports Academy Vassil Levski, Bulgaaria.

Kehalise kasvatuse ja spordi erialal:
Erasmus+ partnerkõrgkoolid, kellega on läbi räägitud sisulisem üliõpilasvahetus konkreetse õppekava üliõpilaste jaoks: Deutsche Sporthochschule Köln/German Sport University Cologne Saksamaa, Otto von Guericke University Magdeburg Saksamaa, Universita di Bologna Itaalia, Riga Teacher Training and Education Management Academy/Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Läti, Lietuvos Sporto Universitetas/Lithuanian Sports University Leedu, Universidad de Sevilla Hispaania, Pablo de Olavide University/Universidad Pablo de Olavide Hispaania, Marmara Üniversitesi Türgi.
Teised sihtkohad:
Kõik teised õpirände võimalused, mida võib samuti kasutada. Nende puhul on üliõpilasel vajalik rohkem teha eeltööd pakutava õppetöö osas.

Kuidas rahastada oma välisõpinguid?
Erasmus+ programmi õpirände puhul on osalejale stipendium (elamistoetus) tagatud.
Välispraktika toetuseks on võimalik taotleda Erasmus+ välispraktika stipendiumi
Vaata ka teisi stipendiumiprogramme