Võistkondade töövõime testid väljakul

Yo-Yo test

Yo-Yo testi näol on tegemist kasvava kiirusega joonejooksuga, mis eelkõige sobilik spordialadele, kus on vaja palju korduvaid sprinte sooritada (jalgpall, korvpall, käsipall). Yo-Yo test näitab võimet taastuda korvuatest tegevustest (kiirendus, pidurdus, suunamuutus). Test annab olulist informatsiooni indiviidi võimest sooritada korduvaid kiirendusi.

 

Image
Võistkondade töövõime testid väljakul

 

 

 

 

 

 

Lisaks:

Korduvkülastuste korral analüüs sportlase töövõime muutustest. Hinnatakse ja analüüsitakse muutusi erinevates töövõime parameetrites, koormustaluvust ning koormusest taastumise efektiivsust.

Töövõime teste on soovitav testida erinevate treeningtsüklite järgselt, saamaks teada kuidas vahepealsed treeningud on sporltasele mõjunud, kas testide tulemused vastavad ootustele ning vastavate tulemuste põhjal planeerida edasised treeningud.

Testile kuluv aeg on reeglina umbes 1 tund, koos järgneva konsultatsiooniga 1,5 h. Sportlasele antakse testide tulemused paberkandjal väljatrükituna, mis sisaldavad tabeleid ning jooniseid.

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et juba 12 nädalaga on sprindi intervalltreeninguga võimalik parandada rasvunud noorel mitmeid tervisenäitajaid.

Marit Saluse doktoritöö: rasvunud teismelise elukvaliteeti võib tõsta juba lühike kehaline pingutus

Marit Salus kaitseb doktoritööd „Effect of sprint interval training on body composition, cardiorespiratory fitness, blood biochemical markers and bone health in adolescent boys with obesity”

17. novembril 2023 kaitseb Marit Salus doktoritööd „Effect of sprint interval training on body composition, cardiorespiratory fitness, blood biochemical markers and bone health in adolescent boys with obesity“.
Arstiteaduskonna medal

Arstiteaduskonna medali pälvisid Alan Altraja, Mare Saag ja Priit Kaasik