Võistkondade töövõime testid väljakul

Yo-Yo test

Yo-Yo testi näol on tegemist kasvava kiirusega joonejooksuga, mis eelkõige sobilik spordialadele, kus on vaja palju korduvaid sprinte sooritada (jalgpall, korvpall, käsipall). Yo-Yo test näitab võimet taastuda korvuatest tegevustest (kiirendus, pidurdus, suunamuutus). Test annab olulist informatsiooni indiviidi võimest sooritada korduvaid kiirendusi.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Lisaks:

Korduvkülastuste korral analüüs sportlase töövõime muutustest. Hinnatakse ja analüüsitakse muutusi erinevates töövõime parameetrites, koormustaluvust ning koormusest taastumise efektiivsust.

Töövõime teste on soovitav testida erinevate treeningtsüklite järgselt, saamaks teada kuidas vahepealsed treeningud on sporltasele mõjunud, kas testide tulemused vastavad ootustele ning vastavate tulemuste põhjal planeerida edasised treeningud.

Testile kuluv aeg on reeglina umbes 1 tund, koos järgneva konsultatsiooniga 1,5 h. Sportlasele antakse testide tulemused paberkandjal väljatrükituna, mis sisaldavad tabeleid ning jooniseid.

#teadus #ühiskonnale

Dr. Jens K. Habermann peab avaliku loengu „Advancing Research through Biobanking in Europe and beyond – from community engagement to cross-country collaborations“

14. novembril kell 9.00 peab A. Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8) avaliku loengu Euroopa biopankade tsentraalse infrastruktuuri BBMRI-ERIC peadirektor professor Dr Jens Habermann.
#teadus
Jarek Mäestu Kääriku spordikeskuse 75. aastapäeva konverentsil_autor Mikk Otsar

Liikumise ja spordibioloogia professor Jarek Mäestu räägib inauguratsiooniloengul, kuidas mõista paremini treeningukoormuse mõju

#teadus
Mikroplast ämbris_allikas Pexels

Värske teadus: tulemuslikust lastekaitsest, koroonajärgse tuleviku kujutlemisest, rasvunud poiste treenimisest ja kahjulikust mikroplastist