Skip to main content

Võistkondade töövõime testid väljakul

Yo-Yo test

Yo-Yo testi näol on tegemist kasvava kiirusega joonejooksuga, mis eelkõige sobilik spordialadele, kus on vaja palju korduvaid sprinte sooritada (jalgpall, korvpall, käsipall). Yo-Yo test näitab võimet taastuda korvuatest tegevustest (kiirendus, pidurdus, suunamuutus). Test annab olulist informatsiooni indiviidi võimest sooritada korduvaid kiirendusi.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Lisaks:

Korduvkülastuste korral analüüs sportlase töövõime muutustest. Hinnatakse ja analüüsitakse muutusi erinevates töövõime parameetrites, koormustaluvust ning koormusest taastumise efektiivsust.

Töövõime teste on soovitav testida erinevate treeningtsüklite järgselt, saamaks teada kuidas vahepealsed treeningud on sporltasele mõjunud, kas testide tulemused vastavad ootustele ning vastavate tulemuste põhjal planeerida edasised treeningud.

Testile kuluv aeg on reeglina umbes 1 tund, koos järgneva konsultatsiooniga 1,5 h. Sportlasele antakse testide tulemused paberkandjal väljatrükituna, mis sisaldavad tabeleid ning jooniseid.

#teadus #ühiskonnale
Tartu Ülikooli doktoritööde sari

Mati Arend kaitseb doktoritööd „Effects of specific inspiratory muscle warm-up on maximal inspiratory pressure, rowing performance, and VO2 kinetics"

Jaga
01.07.2022
#teadus #ühiskonnale

Dmitri Valiulin kaitseb doktoritööd „Effect of high-intensity priming added to common warm-up on performance among endurance athletes“

25. augustil kell 12.00 kaitseb Dmitri Valiulin doktoritööd „Effect of high-intensity priming added to common warm-up on performance among endurance athletes“
Jaga
29.06.2022
Jaga
29.06.2022