Foto:
Erakogu

Töövõime testid

  1. Astmeline koormustest

Astmelise koormustestiga määratakse sportlase treeningtsoonid, et seeläbi treeningute teadlikumalt treeninguid planeerida ja analüüsida.

Testi käigus kantakse hapnikumaski ja määratakse sportlase hapnikutarbimise parameetrid, minuti ventilatsioon, südame löögisagedus, aeroobne võimsus, treeningu intensiivsustsoonid  (aeroobne ja anaeroobne lävi). Lisavõimalusena  määratakse laktaadi kontsentratsioon kapillaarverest testi jooksul või testi järgselt.

  1. Maksimaalse töövõime testid (time-trial)

Time-trial tüüpi test on vajalik sportlase maksimaalse töövõime määramiseks vastupidavusalade sportlastele. Kasutatakse teste, mille põhjal võib kõrge usaldusväärsusega ennustada sportlase töövõimet reaalsetes võistlussituatsioonides. Testi on võimalik sooritada koos hapnikutarbimise parameetrite määramisega. Testi käigus ja pärast testi on võimalik määrata laktaadi kontsentratsiooni kapillaarverest. Laktaadiproovide arv sõltub konkreetsest testist ja sportlase eesmärkidest.

  1. Aeroobse ja anaeroobse läve määramine ilma hapnikutestita

Lävede määramise testi soovitame noorsportlastele. Tegemist on astmelise koormustestiga, kus lävede südame löögisageduste vahemikud ja intensiivsused määratakse registreeritud südame löögisageduse, või sõltuvalt sportlase soovidest, vere laktaadi kontsentratsiooni väärtuste põhjal.

  1. Töövõime testide analüüs ja soovitused treeninguteks

Töövõime testide tegelik väärtus on nende hilisem teadlik kasutamine treeningute planeerimisel ning analüüsimisel. Tartu Ülikooli Treeningteaduste labori eksperdid on kogemustega teadlased, kes on aidanud analüüsida ja tagasisidestada treeninguid tipptasemel sõudjatel, suusatajatel, jalgratturitel, triatleetidel, ujujatel, jalgpalluritel, korvpalluritel ja teistel Eesti tippsportlastel.

#teadus

Bakalaureuse- ja magistritööde esitamise kuupäev

Bakalaureuse- ja magistritööde esitamise kuupäev
16.08.2022
#teadus #ühiskonnale
Tartu Ülikooli doktoritööde sari

Mati Arend kaitseb doktoritööd „Effects of specific inspiratory muscle warm-up on maximal inspiratory pressure, rowing performance, and VO2 kinetics“

01.07.2022
#teadus #ühiskonnale

Dmitri Valiulin kaitseb doktoritööd „Effect of high-intensity priming added to common warm-up on performance among endurance athletes“

25. augustil kell 12.00 kaitseb Dmitri Valiulin doktoritööd „Effect of high-intensity priming added to common warm-up on performance among endurance athletes“
29.06.2022