Autor:
Erakogu

Treeninguteaduste labor

 

50-120 EUR 25-45 EUR Päeva hind 30 EUR 50 EUR/h
Töövõime testid

Kehaliste võimete ja vigastuste riskitegurite testid

Võistkondade töövõime testid väljakul Kehakoostise analüüs (DXA) Treeningkoormuste monitooring ja analüüs

Astmeline koormustest

Time-trial

Lävede määramine

Analüüs ja soovitused

Lihasjõu testid

Lihasvastupidavuse testid

Kerelihaste võimekus

Tasakaalu testimine

Ala- ja ülakeha võimsus

Yo-Yo test

10-40 m jooksutest

Rasva%

Lihasmass

Luumass/tihedus

Analüüs

sRPE jälgimine

vigastuste ja haigestumuste jälgimine

 

Tartu Ülikool

Kehalise aktiivsuse suurendamine on esmatähtis tervise ja elukvaliteedi suurendamiseks nii üksikisiku kui ka rahva tasandil

Martin Argus kaitseb doktoritööd „Musculoskeletal disorders in relation to work-related factors, physical activity, functional characteristics, and COVID-19 lockdown among office workers“

24. augustil kaitseb Martin Argus doktoritööd „Musculoskeletal disorders in relation to work-related factors, physical activity, functional characteristics, and COVID-19 lockdown among office workers”
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile