Kehaliste võimete ja vigastuste riskitegurite testid

https://youtu.be/YjxRhFs6HuI

Sportlastel on võimalik osa saada testimisprogrammist, mille eesmärgiks on aidata sportlasel teadlikumalt treenida. Testimise käigus hindame sportlase töövõimet nii üldisemal tasemel, kui ka spetsiifilisemalt erinevaid töövõime komponente (lihasjõud, painduvus, liigeseliikuvus, hüppevõime jne) testides. Vastavalt iga spordiala eripäradele on meil võimalik avastada sportlase “nõrgad” kohad, millele sportlane saab testimiste järgselt rohkem tähelepanu pöörata.

Mida testimine endast kujutab?

Testimistega hindame sportlaste kehalisi võimeid ja erinevate vigastuste riskifaktoreid. Testimisel võtame arvesse spordialale omaseid vigastusohtlikke kehapiirkondi, et tuvastada sportlase võimalikud “nõrgad kohad”. Kõik spordialad ja sportlased on veidi erinevad – seega lähtume spordiala eripärast ja testimisprogrammid komplekteerime vastavalt igale spordialale ja sportlasele.

Mida erinevad testimispaketid sisaldavad?

Paketid sisaldavad testimise läbiviimist meie füsioterapeutide poolt.
Testimiste tulemustest anname alati tagasisidet treeneritele, sportlastele ja lapsevanematele kokkuvõtva loengu/koolitustena (loeng koha peal või Zoomis).
Testimiste järgselt edastame kirjaliku tagasiside koos soovitustega. Grupi/meeskonnaga tulles saadame lisaks individuaalsele tagasisidele ka grupianalüüsi.

Keda ootame testimisele?

Testimisi viime läbi nii harrastus- kui tippsportlaste seas ja testima võib tulla üksi kui ka kogu grupi/meeskonnaga.

Kus testimisi läbi viime?

Testimisi viime läbi TÜ Treeninguteaduste laboris Ujula 4 Tartu ja Kääriku Spordikeskuses. Kokkuleppel võimalik testimist läbi viia ka teistes asukohtades.

Testimise hind ühele sportlasele on 49 EUR, Võistkonna testimisel on hinnaks 25 EUR/sportlane

Image
erinevad testid
#teadus #ühiskonnale #valdkonnast
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile

#teadus #ühiskonnale
Teadusõhtu Tartus

Teadusõhtu Tartus!

#teadus
Tartu Ülikooli teadusteadu on laste haiglahirmu vähendavad hologrammid.

Tartu Ülikooli aasta teadusteoks on hologrammid, mis aitavad vähendada laste haiglahirmu