Kehaliste võimete ja vigastuste riskitegurite testid

https://youtu.be/YjxRhFs6HuI

Sportlastel on võimalik osa saada testimisprogrammist, mille eesmärgiks on aidata sportlasel teadlikumalt treenida. Testimise käigus hindame sportlase töövõimet nii üldisemal tasemel, kui ka spetsiifilisemalt erinevaid töövõime komponente (lihasjõud, painduvus, liigeseliikuvus, hüppevõime jne) testides. Vastavalt iga spordiala eripäradele on meil võimalik avastada sportlase “nõrgad” kohad, millele sportlane saab testimiste järgselt rohkem tähelepanu pöörata.

Mida testimine endast kujutab?

Testimistega hindame sportlaste kehalisi võimeid ja erinevate vigastuste riskifaktoreid. Testimisel võtame arvesse spordialale omaseid vigastusohtlikke kehapiirkondi, et tuvastada sportlase võimalikud “nõrgad kohad”. Kõik spordialad ja sportlased on veidi erinevad – seega lähtume spordiala eripärast ja testimisprogrammid komplekteerime vastavalt igale spordialale ja sportlasele.

Mida erinevad testimispaketid sisaldavad?

Paketid sisaldavad testimise läbiviimist meie füsioterapeutide poolt.
Testimiste tulemustest anname alati tagasisidet treeneritele, sportlastele ja lapsevanematele kokkuvõtva loengu/koolitustena (loeng koha peal või Zoomis).
Testimiste järgselt edastame kirjaliku tagasiside koos soovitustega. Grupi/meeskonnaga tulles saadame lisaks individuaalsele tagasisidele ka grupianalüüsi.

Keda ootame testimisele?

Testimisi viime läbi nii harrastus- kui tippsportlaste seas ja testima võib tulla üksi kui ka kogu grupi/meeskonnaga.

Kus testimisi läbi viime?

Testimisi viime läbi TÜ Treeninguteaduste laboris Ujula 4 Tartu ja Kääriku Spordikeskuses. Kokkuleppel võimalik testimist läbi viia ka teistes asukohtades.

Testimise hind ühele sportlasele on 49 EUR, Võistkonna testimisel on hinnaks 25 EUR/sportlane

Image
erinevad testid
jooksjad staadionil

Sportlased on sageli valmis väärkohtlemist taluma tulemuste nimel

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö näitas, et juba 12 nädalaga on sprindi intervalltreeninguga võimalik parandada rasvunud noorel mitmeid tervisenäitajaid.

Marit Saluse doktoritöö: rasvunud teismelise elukvaliteeti võib tõsta juba lühike kehaline pingutus