Treeningkoormuste monitooring ja analüüs

TÜ Treeningteaduste labori eksperdid on valmis igakülgselt aitama treenereid ja sportlasi treeningandmete analüüsimisel ja monitoorima regulaarselt sportlaste enesetunnet ja valmisolekut treeninguteks. See aitab luua sportlase seisundist ainulaadse pildi, mille põhjal on võimalik täpselt reguleerida treeningkoormusi ja ennetada ülekoormust olulisteks võistlusteks valmistumisel.

Monitooringu käigus hindame vähemalt 1 aasta vältel regulaarselt: treeningkoormus, sRPE, vigastuste ja haigestumiste jälgimine.

Tartu Ülikool

Kehalise aktiivsuse suurendamine on esmatähtis tervise ja elukvaliteedi suurendamiseks nii üksikisiku kui ka rahva tasandil

Martin Argus kaitseb doktoritööd „Musculoskeletal disorders in relation to work-related factors, physical activity, functional characteristics, and COVID-19 lockdown among office workers“

24. augustil kaitseb Martin Argus doktoritööd „Musculoskeletal disorders in relation to work-related factors, physical activity, functional characteristics, and COVID-19 lockdown among office workers”
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile