Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi nõukogu

sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja, professor Priit Kaasik
sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi asejuhataja, kaasprofessor Ando Pehme

Rasmus Kala
Eliise Lind

Katariina Braun

Ilona Kann

Kristjan Kais, lektor
Andre Koka, kaasprofessor
Merike Kull, lektor
Kadri Medijainen, assistent
Jarek Mäestu, kaasprofessor
Raivo Puhke, lektor
Mati Pääsuke, professor
Doris Vahtrik, lektor
Mehis Viru, lektor
Vahur Ööpik, professor 

Allar Kivil, õpetaja

Tartu Ülikool

Kehalise aktiivsuse suurendamine on esmatähtis tervise ja elukvaliteedi suurendamiseks nii üksikisiku kui ka rahva tasandil

Martin Argus kaitseb doktoritööd „Musculoskeletal disorders in relation to work-related factors, physical activity, functional characteristics, and COVID-19 lockdown among office workers“

24. augustil kaitseb Martin Argus doktoritööd „Musculoskeletal disorders in relation to work-related factors, physical activity, functional characteristics, and COVID-19 lockdown among office workers”
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile