Rahastamisallikad

Enese täiendamiseks ja projektide läbiviimiseks on ülikooli kaudu võimalik saada erinevaid toetusi.

SA Archimedes

Doktorantidel ja magistrantidel on võimalus taotleda erineva pikkusega stipendiume, mida saab kasutada osalemiseks välisriigis toimuval konverentsil või koolitusel, raamatukogus või laboris töötamiseks. Samuti semestriks semestriks või aastaks välisülikooli minemiseks. Täpsem info Archimedese kodulehelt.

TÜ Sihtasutus

Tartu Ülikooli sihtasutus pakub võimalusi mitmete stipendiumite taotlemiseks. Täpsem info on siin

Vahetusüliõpilaseks välismaale

Välismaale õppima ja praktikale minnes on mõistlik kasutada koduülikooli poolt pakutavaid üliõpilasvahetuse võimalusi. TÜ üliõpilased saavad partnerlepingute, rahvusvaheliste programmide ning valitsuste ja fondide stipendiumide toel õppida vahetusüliõpilasena ülikoolides üle kogu maailma.