Autor:
Pixabay

Tartu Ülikooli liikumislabor saatis erakondadele pöördumise laste vaimse ja füüsilise võimekuse tõstmiseks

Süvenevad vaimse tervise probleemid, ülekaal ja heaolu vähenemine Eesti laste ja noorte seas tekitavad ühiskonnas aina enam muret. Tartu Ülikooli liikumislabor saatis kõigile parlamendierakondadele üleskutse seada laste tervis ja liikumine erakondadeüleseks prioriteediks, pakkudes välja nii laiema tegevuskava kui ettepanekud Riigikogu valimisprogrammidesse. 

Eesti laste ja noorte vaimse ja füüsilise tervise näitajad vajavad tõsist tähelepanu: kolmandikul 11–15-aastastest esineb depressiivsust, iga neljas kutsealune ei saa astuda ajateenistusse, kuna ei vasta tervisenõuetele, iga kolmas 1. klassi astuv laps on ülekaaluline. Ka on COVIDi kriis avaldanud täiendavat negatiivset mõju. 

Tartu Ülikooli liikumislabor, mis veab eest haridusuuendusprogrammi Liikuma Kutsuv Kool, pöördus kõigi parlamendierakondade poole ettepanekuga lahendada vaimse ja füüsilise tervise probleeme ühiskonnas liikumise prioriteetseks muutmise ja liikumisvõimaluste süsteemse edendamise kaudu. 

Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja, tervisekasvatuse kaasprofessor Merike Kull ütles, et laste ja noorte vähene liikumine on tõsine risk, mis toob seab ohtu nende vaimse ja füüsilise tervise ja avaldab seeläbi tõsist mõju nii iga lapse arengule kui ühiskonnale tervikuna. "Tartu Ülikooli liikumislabori pöördumise siht on tuua laste ja noorte liikumine kõigi erakondade fookusse korraga ning pakkuda see välja tõhusa lahendusena, mis aitab tagada lisaks iga lapse tervisele ka riigi kaitsevõime, rahvastiku säilimise, heaolu ja toimetuleku kriisidega. Seepärast on väga oluline, et saaksime liikumisvõimalusi edendada koostöiselt ja valdkondade üleselt ja et ka erakondadel oleks neis küsimustes üksmeel,” selgitas Kull. 

Liikumislabor pakkus pöördumises parlamendierakondadele välja neli eesmärki: 

1. Iga Eesti laps ja noor saab õppida tervist ja liikumist toetavas koolis ja lasteaias. 

2. Rakendub kaasaegne liikumisõpetus, mis toetab iga õpilase mitmekülgset liikumisharrastust. 

3. Iga Eesti koolihoov kutsub lapsi, noori ja kogukonda liikuma ja sportima. 

4. Iga Eesti kool ja lasteaed on turvaliselt ja atraktiivselt ligipääsetav nii jalgsi kui rattaga. 


Pöördumisest ja lisatud visuaalist leiab ka liikumislabori tegevussoovitused nende eesmärkide saavutamiseks. Loe pöördumist lähemalt ka siit.

 

Image
Kuvatõmmis
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonda külastas Prantsuse saatkonna esindaja.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond suurendab koostööd Prantsusmaaga

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut kutsub vilistlasi kokkutulekule 

Tartu Ülikooli teadusõhtu

Biomeedikumis tähistatakse ajuteadlikkuse nädalat