Autor:
Andres Tennus

Selgunud on tänavused aasta õppejõu auhinna saajad

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon valis esitatud taotluste põhjal Tartu Ülikooli 2022. aasta õppejõud.   

Üliõpilasesinduse juhatuse aseesimees Hanna Britt Soots sõnas, et ülikoolis on palju häid õppejõude ja valimine oli keeruline. „Võimalus oma teadmisi eri viisidel saada ja kinnistada on üks põhjustest, mille eest õppejõude kiideti. Lisaks teevad õppimise üliõpilase jaoks loovaks ja põnevaks õppejõu hea tuju, vaimustus oma ainest ja elulised ülesanded,“ ütles Soots.  

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul rõhutati õppejõudude tegevuses sel aastal eeskätt turvalise õpikeskkonna loomist. „Üliõpilasi motiveerivad õppima hästi struktureeritud ja juhitud õppeprotsess ning arutelud, kus on teretulnud eri arvamused ja küsimused. Head õppejõud panevad üliõpilast peale erialateadmiste omandamise ka õpioskusi arendama, lisa uurima ja avastama,“ sõnas Valk. 

Image
Olga Schihalejev

Tartu Ülikooli 2022. aasta õppejõud humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on usuteaduskonna religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev, kes on üliõpilaste sõnul üks nendest õppejõududest, kelle kohta jätkuks kiidusõnu terve eepose jagu, sest tema ongi õpetamise hea tava kehastus. Ta paelub üliõpilasi nii põnevate teemade kui ka oma isiksusega. Kõik tema õpetatav on seotud sellega, mida päriselt kogeme ja mis on teaduspõhine. Üliõpilaste tagasiside on Olga Schihalejevi jaoks tähtis – ta mõtleb, mida saaks edaspidi paremini teha, ja innustab ka tudengeid seda tegema. 

Tema seminarid ja loengud on alati põhjalikult ette valmistatud ning metoodiliselt mitmekesised, seepärast on õppimine Olga Schihalejevi ainetes alati mõtestatud. Temaga koos peetud intellektuaalselt põnevad arutelud on olnud magistriõpingute üks vahvamaid osi. Märkimata ei saa jätta ka tema mõnusalt muhedat huumorimeelt ja oskust näha kõiges õppetundi. Schihalejev toetab üliõpilasi järjepidevalt ja põhjalikult, suhestub õppijatega ning õpetab ja juhendab tudengeid kui võrdseid.  

Humanitaarteaduse ja kunstide valdkonna nominendid olid veel   

 • Gerson Stefan Klumpp, soome-ugri keelte professor; 
 • Cätlin Mägi, pärimusmuusika puhkpillide lektor; 
 • Piret Toomet, eesti keele õpetaja; 
 • Mari Tõrv, arheoloogia kaasprofessor. 
Image
Andero Uusberg

Tartu Ülikooli 2022. aasta õppejõud sotsiaalteaduste valdkonnas on psühholoogia instituudi afektiivse psühholoogia kaasprofessor Andero Uusberg. 

Andero Uusberg on üliõpilaste meelest karismaatiline ja köitev kõneleja, kellel on imeline oskus rääkida asjadest väga huvitavalt ja päriselu näidete kaudu. Õppejõuna suudab ta alati tekitada teema vastu suure huvi ja näidata, kuidas seda veel lähemalt uurida. Tema hindamisviis on motiveeriv, sest hinne sõltub täpselt sellest, kui palju üliõpilane ise panustab. Ta ei kontrolli oma testidega ainult teoreetilisi teadmisi, vaid lähtub praktikast, ja see aitab paremini õppida. Tema antud ülesannetes saab kasutada loovust, et õpitut kinnistada, ja pärast ülesande lahendamist saab temalt alati tagasisidet. 

Õppejõud küsib ja võtab kuulda ka üliõpilaste tagasisidet. Ta toob näiteid teadusuuringutest, aga on avatud ka lähenemisele, mille puhul alles otsitakse teaduspõhist vastust. Tema õpetatud teemad on omavahel hästi seotud ja kursus on üles ehitatud nii, et tekitab õppijas turvatunde. Kõik materjalid on kättesaadavad ja nende omandamiseks on antud selged juhised. Tema ainekursuse Moodle’i õpikeskkonna ülesehitus on parim seni nähtutest. 

Sotsiaalteaduste valdkonna nominendid olid veel   

 • Emanuele Bardone, haridustehnoloogia kaasprofessor; 
 • Malle Erend, õppeülesande täitja; 
 • Aleksei Kelli, intellektuaalse omandi õiguse professor; 
 • Anneli Lorenz, ettevõtluse nooremlektor. 
Image
Raivo Puhke

Tartu Ülikooli 2022. aasta õppejõud meditsiiniteaduste valdkonnas on sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi funktsionaalse morfoloogia lektor Raivo Puhke. 

Tänu Raivo Puhkele on üliõpilased saanud tugevad erialased põhiteadmised, mis aitavad ka teistes õppeainetes kiiremini teemasid omandada. Tema loengutes ja seminarides ei ole üliõpilaste sõnul kunagi igav. Raivo Puhke on alati positiivne, innustab õppijaid ning oskab humoorikate väljendite, eluliste näidete ja erakordselt hea selgitusoskusega ka kõige keerulisemad teemad arusaadavaks teha. Samuti on näha, kui väga talle oma eriala meeldib. See motiveerib ka üliõpilasi rohkem pingutama ja kodus ise juurde lugema. Raivo Puhke oskab luua üliõpilastele turvalise keskkonna – küsimusi ei ole piinlik esitada ja õppetöö käigus tekivad huvitavad arutelud. Üliõpilased on motiveeritud loengutes ja seminarides osalema ja ootavad neid alati väga. 

Meditsiiniteaduste valdkonna nominendid olid veel    

 • Külli Jaako, farmakoloogia kaasprofessor; 
 • Janne Kommusaar, õendusteaduse assistent; 
 • Priit Pauklin, kardioloogia assistent; 
 • Kristiina Sepp, farmatseutilise ettevõtluse nooremlektor. 
Image
Ivo Leito

Tartu Ülikooli 2022. aasta õppejõud loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on keemia instituudi analüütilise keemia professor Ivo Leito, kes on üliõpilaste sõnul uskumatult karismaatilise ja elava lektorina kõigile eeskujuks. Tema igast lausest kiirgab entusiasmi, mis muudab ka kõige igavamad teemad huvitavaks. Igas loengus toob ta elulisi näiteid sellest, kuidas rakendada analüütilist keemiat meid ümbritseva keskkonna uurimiseks. 

Ühes oma legendaarsematest loengutest on ta kirjeldanud keemilise analüüsi protsessi päris algusest täiesti lõpuni mandariinides pestitsiidi määramise näitel. Tänu Ivo Leito oskusele keerulistesse terminitesse ja lühenditesse selgust ja põnevust tuua on see protsess iga üliõpilase mällu sööbinud kui keemilise analüüsi musternäidis, millele edaspidi toetuda.  

Ümberpööratud õppe meetodit rakendades kaasab õppejõud tudengeid pidevalt aruteludesse ja loob loengutes väga turvalise õhkkonna küsimuste esitamiseks. Märkimist väärib, et professor Leito ei lähe loenguga edasi enne, kui ta on täiesti veendunud, et iga viimne kui inimene ruumis on mõistnud, mida ta just rääkis. 

Lisaks sellele, et ta on pühendunud üliõpilaste harimisele loengusaalis, on ta iga õppija jaoks alati olemas ka töövälisel ajal. Kõikidele analüütikat puudutavatele küsimustele vastab ta esimesel võimalusel ja suurima heameelega. Ta on täiesti liialdamata ööpäev läbi kättesaadav, isegi kui ta välismaal viibib. Ta tunneb siirast huvi absoluutselt iga tudengi käekäigu ja töö arengu vastu. Samuti korraldab Ivo Leito regulaarseid koosolekuid kõigi kevadel lõpetada plaanivate üliõpilastega, et näha, kas nende lõputöö sujub, ja anda nõu, kuidas tööd hõlpsamini teha. Mõnikord sajab ta laborisse sisse ja uurib, kuidas läheb ja kas uuritav teema ikka meeldib. Ta on siiralt õnnelik iga kord, kui saab oma küsimusele jaatava vastuse.  

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna nominendid olid veel    

 • Erki Enkvist, bioorgaanilise keemia kaasprofessor; 
 • Ilona Faustova, molekulaarbioloogia kaasprofessor; 
 • Dmytro Fishman, tehisintellekti lektor; 
 • Johann Langemets, funktsionaalanalüüsi kaasprofessor. 

Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelnenud aastal paistnud silma väga hea õpetamisoskusega, mille hindamisel lähtutakse õpetamise heast tavast. Põhjendatud ettepaneku õppejõu tunnustamiseks aasta õppejõu auhinnaga võib esitada üks üliõpilane või mitu üliõpilast koos. Iga valdkonna üliõpilaskogu valib oma valdkonnas viis parimat õppejõudu, misjärel otsustab Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse hindamiskomisjon aasta õppejõu auhinna saajad. Kandidaate saavad üliõpilased esitada kogu aasta jooksul. 2022. aastal esitati aasta õppejõu tiitlile 131 ettepanekut, milles nimetati 104 õppejõudu. 

 

Vaata lisaks: 

 
Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi laureaadid

Parimad üliõpilastööd said preemia

Sigrid Tilk, Maret Pihu ja Karin Vassil haridusministri tänukirjadega ning liikumisõpetuse lennukust sümboliseerivate kollaste vihmavarjudega.

Kehalise kasvatuse uuendaja Maret Pihu sai haridus- ja teadusministrilt tänukirja