Autor:
Maarja Park

Kehalise kasvatuse uuendaja Maret Pihu sai haridus- ja teadusministrilt tänukirja

Image
Sigrid Tilk, Maret Pihu ja Karin Vassil haridusministri tänukirjadega ning liikumisõpetuse lennukust sümboliseerivate kollaste vihmavarjudega.

Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse didaktika lektor ja haridusuuendaja Maret Pihu pälvis kehalise kasvatuse aine kaasajastamise eest 30. novembril haridus- ja teadusminister Kristina Kallase tänukirja. 

Maret Pihu on 2016.–2022. aastal vedanud uue ainekava välja töötamist ja selle tagasisidestamist mitmesuguste huvirühmadega, korraldanud temaatilisi seminare ja koolitusi ning läbi viinud kommunikatsioonitegevusi. Tema töö kulmineerus käesoleva aasta veebruaris uue ainekava vastuvõtmisega Vabariigi Valitsuse poolt.

Maret Pihu näeb tänukirja tunnustusena kõigile õpetajatele, kes on uue liikumisõpetuse tunni oma koolides juba ellu viinud ning näidanud, et see toimib. „Ma olen väga tänulik, et juba enne, kui ainekava kohustuslikuks muutub, on Eestis nii palju koole, kus pakutakse mitmekesiseid tunde ja valikuvõimalusi. Hea meel on andmetest näha, et õpilased on nendes tundides rohkem motiveeritud ning nende kompetentsus ongi tõusnud. Tore, et uus tund töötab!“

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja professor Jarek Mäestu ütles, et Maret Pihu algatus kehalise kasvatuse ainekava muutmisel liikumisõpetuseks ning tema meeskonna pingutust ainekava ja juhendmaterjalide loomisel, kodulehe arendamise ning erinevate koolituste ja töötubade arendamisel on igati tunnustust väärt. „Mul on väga hea meel, et kogu see protsess on jõudmas õige varsti ka ainekava rakendamiseni. Suured tänud talle ja kogu tema meeskonnale ka sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi poolt!“

Pärast ainekava vastuvõtmist on Maret Pihu võtnud eesmärgiks toetada koole ja õpetajaid uuele ainekavale üleminekul koolituste, abimaterjalide ja teiste arendustegevustega. „Alles äsja tõmbasime joone alla kursusele, mille käigus koolitasime hulga väga inspireerivaid õpetajaid ja treenereid liikumisõpetuse koolitajateks. Nemad saavad nüüd käia mööda Eesti koole ning liikumisõpetuse ainekava nii sisu kui praktilise poole pealt õpetajatele tutvustada,“ lisas ta.

Liikumisõpetuse uue ainekava eesmärgiks on toetada kvaliteetse liikumishariduse kaudu terve ja liikuva inimese kujunemist ning selle sisuga saab tutvuda kodulehel liikumakutsuvkool.ee.

Lisaks Maret Pihule said tänukirja ka ainekava töörühma liikmed, liikumisõpetuse õpetajad Karin Vassil Kostivere Koolist ja Sigrid Tilk Muraste Koolist.

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi laureaadid

Parimad üliõpilastööd said preemia

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

Tartu Ülikooli nooremteadurist sai Euroopa Liikumisõpetuse Assotsiatsiooni juhatuse liige