Skip to main content

Tartu Ülikool seab patsiendiohutuse alase teadustöö prioriteete

Tartu Ülikool kutsub tervishoiueksperte ja patsientide esindajaid kaasa rääkima patsiendiohutuse alase teadustöö teemal, et selgitada Eesti jaoks prioriteetsed uurimisvaldkonnad. Sellega kogutakse sisendit Tartu Ülikooli patsiendiohutuse alase teadus- ja arendustegevuse strateegia tarbeks.

Tartu Ülikooli patsiendiohutuse arendamise töörühma ja PATSAFE projekti juhi, sisehaiguste kaasprofessori Kaja Põlluste sõnul kaasatakse prioriteetsete uurimisteemade selgitamiseks Eesti tervishoiueksperte ja patsientide esindajaid, sest patsiendiohutuse valdkonna teadustööde teemade valik peab tuginema huvirühmade vajadustel. „Kuna teadustöö patsiendiohutuse valdkonnas on rakendusteadus, peavad need teadustöö tulemused olema sellised, mille saab kiirelt igapäevapraktikas kasutusele võtta.“

Nii saadab Tartu Ülikooli patsiendiohutuse arendamise töörühm küsitluses osalemise kutse Eesti tervishoiupoliitika kujundajatele ja elluviijatele, kelle tegevus mõjutab teadustöö tulemuste rakendamise kaudu kõige suuremat huvirühma – patsiente. Küsitluse sihtrühmaks on tervishoiuasutuste ravi- ja õendusjuhid, kvaliteedi ning patsiendiohutuse eest vastutavad töötajad, erialaseltside ja –liitude esindajad, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Ravimiameti esindajaid ning patsientide esindajad. Küsitlus viiakse läbi EUSurvey keskkonnas.

Küsitlusele palutakse vastata hiljemalt 10. juuniks

Küsitluses osalejatel palutakse hinnata, missugused on Eestis kõige olulisemad uurimist vajavad patsiendiohutuse valdkonnad. Delphi metoodikal põhinev küsitlus koosneb kahest voorust, millest esimese vooru tulemusena moodustub loetelu olulisematest uurimisteemadest ning teises voorus uurimisteemade loetelu tähtsuse järjekorras. Küsitluse teine voor toimub augusti lõpus ja septembri alguses. Lõplik valik olulisimatest uurimisteemadest tehakse 2021. aasta sügisel ekspertide konsensuskoosolekul.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna patsiendiohutuse arendamise töörühm moodustati 2020. aastal. Sinna kuuluvad kliinilise meditsiini instituudi, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi, hambaarstiteaduse instituudi ning sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi esindajad.

Töörühma ülesandeks on 2021. aasta lõpuks välja töötada Tartu Ülikooli patsiendiohutuse alase teadus- ja arendustegevuse strateegia, mis on kooskõlas huvirühmade vajadustega. Strateegia väljatöötamine on osa Tartu Ülikooli koordineeritava projekti PATSAFE (Developing the University of Tartu to a well-networked PATient SAFEty research center in Estonia) tegevustest.

Projekti „Patsiendiohutuse tippkeskuse arendamine Tartu Ülikoolis“ (PATSAFE) rahastab Euroopa Komisjon programm „Horisont 2020“

Lisateave:
Kaja Põlluste
Tartu Ülikooli patsiendiohutuse arendamise töörühma ja PATSAFE projekti juht, sisehaiguste kaasprofessor
731 8616
kaja.polluste@ut.ee