Author:
Mikk Otsar

JÄRELVAADATAV: Liikumise ja spordibioloogia professor Jarek Mäestu räägib inauguratsiooniloengul, kuidas mõista paremini treeningukoormuse mõju

7. detsembril kell 16.15 peab liikumise ja spordibioloogia professor Jarek Mäestu ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu „Kuidas mõista paremini treeningukoormuse mõju?.

Professor Jarek Mäestu ütleb, et liikumis- või spordieesmärkide poole pürgimisel on kõige olulisem tegur liikumine ja sportimine ise. Sportlik treening on peamine mõjutusvahend selleks, et kutsuda esile kohanemisprotsesse, mis on vajalikud nii väga heade sportlike võimete kujundamiseks kui ka väiksemate sportlike eesmärkide saavutamiseks.

„Teatav hulk tööd tuleb selleks ära teha, varieerides treeningute kestuse ja intensiivsusega. Võib-olla tähtsaim on siin küsimus, milline on treeningu raskus, sest selles võib peituda ka vastus, kas see treening võib oma intensiivsuse ja mahu juures olla juba eos valesti planeeritud,“ rääkis Mäestu.

Suutlikkus treeninguga kohaneda sõltub treeningukoormusest, mis võib olla nii täiesti kasutu kui ka liialt suur. Kummalgi juhul ei ole liikumine eesmärgi poole tulemuslik. Veelgi enam, pidev liigne koormus võib viia ületreeninguni ja suurendada vigastuste ohtu. Küsimus, kuidas treenida optimaalselt, et liikuda oma eesmärkide poole võimalikult tõhusal viisil, on sporditeadustes aktuaalne.

Inauguratsiooniloengus tuleb juttu sellest, mida võiks oma sportlike eesmärkide poole püüdlev inimene arvesse võtta. Professor Mäestu vaatleb, kuidas hinnata vastupidavusaladel võimalikult valiidselt, aga samas praktiliselt nii treeningukoormust kui ka sportlase organismi reaktsiooni sellele, seades eesmärgiks tulemuslikuma treeninguprotsessi.

Jarek Mäestu on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna magistrikraadiga 2001. aastal ning kaitsnud doktorikraadi liikumis- ja sporditeaduste alal 2004. aastal. Tema doktoritöö teema oli „Stressi- ja taastumisnäitajad ning hormonaalsed markerid suuremahulise treeningperioodi jooksul meessõudjatel“. Alates 2004. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis teaduri ja kaasprofessorina, alates 2022. aastast on ta liikumise ja spordibioloogia professor. Aastatel 2013–2015 oli Jarek Mäestu kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia instituudi juhataja ning aastast 2016 on ta meditsiiniteaduste valdkonna arendusprodekaan. Tema peamised uurimisvaldkonnad on organismi kohanemine treeninguga, kehalise töövõime monitooring ning ka kehalise töövõime, kehalise aktiivsuse ja tervise omavahelised seosed.

Jarek Mäestu on teinud koostööd mitme spordialaliiduga, et toetada sportlasi nende ettevalmistuses tiitlivõistlusteks. Alates 2016. aastast kuulub ta Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi koosseisu.

Olete oodatud!

Inauguratsiooniloengust tehakse veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV vahendusel.

#teadus #ühiskonnale #valdkonnast
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile

#teadus #ühiskonnale
Teadusõhtu Tartus

Teadusõhtu Tartus!

#teadus
Tartu Ülikooli teadusteadu on laste haiglahirmu vähendavad hologrammid.

Tartu Ülikooli aasta teadusteoks on hologrammid, mis aitavad vähendada laste haiglahirmu