Skip to main content

Konverents „Teadus, sport ja meditsiin XI“

Meie instituudi ja kliinilise meditsiini instituudi eesvedamisel toimub 8. – 10. septembril konverents „Teadus, sport ja meditsiin XI“. Võrreldes varasemate kordadega on tegemist suurema ja märksa enam rahvusvahelise üritusega. Kutse esinemiseks on saanud ja sellele positiivselt vastanud 20 teadlast 10-st välisriigist, Eestist kutsutud esinejate arv on veidi üle 30-ne. Konverentsi koduleheküljel https://science-sport-medicine2022.ee/welcome/ on nähtav selle ürituse esialgne programm, kus valdav enamus esinejatest koos oma teemadega on juba nii-öelda kohale asetunud. Kodulehekülje täiustamine jätkub, seda ka programmi osas.

Konverentsi kavas on ka suuliste lühiettekannete ja stendettekannete sessioonid. Neil esineda soovijaile on teeside esitamise kaugeim tähtaeg 1. august, kuid ülimalt teretulnud on nende märksa varasem laekumine. Juhend teeside vormistamiseks ja link nende esitamiseks asuvad konverentsi koduleheküljel.

Käesoleva pöördumise eesmärk on teid sügisesest konverentsist teavitada ja innustada sellel aktiivselt osalema. Loodame, et juhendajatelt kandub see innustus ka kõigile meie doktorantidele.